Scroll to top
STARTED FROM 2016 | Athena Creative Agency

Thiết kế bao bì


Tag

Bộ nhận diện thương hiệu tinh tế của hệ thống bưu điện Penny Post

Bộ nhận diện thương hiệu tinh tế của hệ thống bưu điện Penny Post

Hệ thống bưu điện độc đáo với cách thức gói giấy bưu phẩm chuyên...

Athena Creative 20 Tháng Sáu, 2019
Lục lại những mẫu thiết kế bao bì từ 46 năm trước “suýt” được McDonald’s lựa chọn

Lục lại những mẫu thiết kế bao bì từ 46 năm trước “suýt” được McDonald’s lựa chọn

Hai gam màu vàng và đỏ cùng biểu tượng M cũng góp phần tạo...

Athena Creative 27 Tháng Năm, 2019
Thiết kế bao bì chi phối hành vi tiêu dùng

Thiết kế bao bì chi phối hành vi tiêu dùng

Khi các nhà tiếp thị tìm cách tạo ảnh hưởng đến hành vi của...

Athena Creative 27 Tháng Chín, 2017