Scroll to top
STARTED FROM 2016 | Athena Creative Agency

Bộ nhận diện thương hiệu tinh tế của hệ thống bưu điện Penny Post


Athena Creative - 20 Tháng Sáu, 2019 - 0 comments

Hệ thống bưu điện độc đáo với cách thức gói giấy bưu phẩm chuyên nghiệp, đẹp mắt và tinh tế – Penny Post.

Cái tên Penny Post được đặt dựa theo mức giá một đồng penny ở Anh vào thế kỉ 19, khi gửi đi những bức thư qua đường bưu điện.

Các miếng dán băng keo cũng được đầu tư thiết kế rất đẹp, tạo cho khách hàng cảm giác trang trọng và tỉ mỉ.

Nguồn: Behance / Dịch: Chilaxu

Related posts

Post a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.